Cu 1.000 de noi angajați de la începutul anului, producătorul de vagoane Astra Rail Industries Arad merge spre afaceri de 145 milioane de euro

Știrea a fost publicată joi, 31 iulie 2014, 17:20 în categoria

Cu 1.000 de noi angajaţi de la începutul anului, producătorul de vagoane Astra Rail Industries Arad merge spre afaceri de 145 milioane de euro Compania Astra Rail Industries din Arad, care a pre­luat în vara lui 2012 activele fabricilor Astra Vagoa­ne Arad, Meva și Romvag Caracal, aflate în in­sol­­vență, a angajat 1.000 de oameni de la începutul aces­tui an și a ajuns la aproape 2.700 de salariați în prezent.

Creșterea numărului de comenzi de pe piețele eu­ro­pene a dus la du­bla­rea businessului anul tre­cut, până la 290 mil. lei (65 mil. euro), 2013 marcând și intrarea pe profit a pro­du­cătorului din Arad, cu un re­zultat net de 1,1 mil. euro, potrivit datelor de la Mi­nis­te­rul Finanțelor. Pen­tru acest an, Astra Rail Industries și-a bu­ge­tat afa­ceri de 146 de mil. euro, în con­di­țiile în care nu­­mă­rul comenzilor con­ti­nuă să crească, spun re­pre­­zentanții companiei. Ba­zân­du-se pe o tra­diție de peste 130 de ani în pro­ducția de vagoane de mar­fă, Astra Rail Industries re­câștigă contractele pier­du­te în perioada în care fa­bricile de vagoane con­tro­late în urmă cu trei ani de Cristian Burci se aflau în insolvență.

Prin dimensiunea busi­nessului celor trei com­panii din producția de vagoane și material rulant – Astra Va­goane Arad, Romvag Caracal și Meva Turnu Severin, cu afaceri de un miliard de lei (230 mil. euro) și peste 4.800 de salariați  - in­solvența din 2011 a fost primul mare șoc pentru in­dus­tria românească.

În vara lui 2012, grupul de bănci format din RBS Bank, ING, Citibank Europe și Piraeus Bank, care fi­nan­țase cu 120 mil. euro dezvoltarea fabricilor lui Burci, a negociat cu un investitor ger­man - Thomas Manns - vân­zarea fabricilor. Deal-ul a inclus transferul acti­ve­lor prin­cipale ale celor trei fabrici, asumarea parțială a da­to­riilor (circa 30 mil. euro, potrivit unor sur­se de pe pia­ță) și in­tra­rea băncilor creditoa­re ca acționari mino­ri­tari, po­tri­vit datelor din 2012. O par­te din datorii a fost ștearsă.

Cine este investitorul german din spatele Astra Rail Industries

Germanul Thomas Manns, 37 de ani, a apărut în prim-planul industriei românești în 2012, când a preluat activele fabricilor Astra Vagoane Arad, Romvag Caracal și Meva Turnu Severin, aflate în insolvență și controlate anterior de omul de afaceri Cristian Burci. Informațiile despre Thomas Manns sunt însă puține. Pe site-ul companiei se menționează că „Astra Rail este parte din poortofoliul lui Thomas Manns din 2012. Venind dintr-o familie de antreprenori, proprietarul german are experiență solidă în industria europeană“.

Într-un raport al Consiliului Concurenței, care analizează intrarea lui Thomas Manns în acționariatul fabricilor de vagoane, se arată că „în România, Thomas Manns mai deține controlul indirect și asupra întreprinderii Langerdorf Mediaș, având ca obiect principal de activitate producția de profiluri obținute la rece, precum și asupra Ahead Logistics, având ca obiect principal de activitate - transporturi rutiere de mărfuri“. Cele două companii au avut anul trecut afaceri de aproape 10 mil. euro și 110 angajați, potrivit mfinante.ro.Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Dana Ciriperu

0 comments :

Trimiteți un comentariu