Cum arată statistica din anul școlar 2019-2020: Numărul elevilor și studenților s-a redus cu peste 21.000, la 3,52 mil, pe fondul scăderii numărului de elevi din învățământul primar și gimnazial cu 11.500

Știrea a fost publicată joi, 25 iunie 2020, 12:47 în categoria

Cum arată statistica din anul şcolar 2019-2020: Numărul elevilor şi studenţilor s-a redus cu peste 21.000, la 3,52 mil, pe fondul scăderii numărului de elevi din învăţământul primar şi gimnazial cu 11.500 Numărul elevilor și studenților înregistrat în sistemul național de educație în anul școlar/universitar 2019-2020, s-a redus cu 21.100 comparativ cu anul școlar/universitar precedent, până la 3,526 milioane, evoluție determinată în principal de scăderea înregistrată în învățământul primar și gimnazial, unde numărul de elevi s-a redus cu 11.500, arată datele publicate joi de INS.

În perioada analizată, numărul de elevi din învățământul profesional s-a majorat cu 11,4% comparativ anul școlar/universitar precedent, în timp ce în învățământul superior creșterea a fost de 1,8%, în învățământul antepreșcolar și preșcolar de 0,3%, iar  învățământul postliceal și de maiștri de 0,1%.

Datele INS arată că numărul absolvenților din anul școlar/universitar 2018-2019 a fost de 50.310 elevi și studenți, în creștere ușoară, de 0,3%, comparativ cu anul școlar/universitar precedent.

În anul școlar/universitar 2019-2020, aproape jumătate din populația școlară s-a regăsit în învățământulul primar și gimnazial (46,0%), iar circa o treime în învățământul liceal și cel antepreșcolar și preșcolar (17,5%, respectiv 15,6%).

Comparativ cu anul școlar/universitar precedent, învățământul profesional, învățământul superior, învățământul antepreșcolar și preșcolar și învățământul postliceal și de maiștri sunt nivelurile care au înregistrat creșteri ale populației școlare (+10,3 mii elevi, +9,6 mii studenți/cursanți, +1,4 mii copii și respectiv +0,1 mii elevi).

În învățământul postliceal și de maiștri au fost înscriși 92,5 mii elevi, fiind însă cel mai puțin reprezentat nivel educațional din totalul populației școlare (2,6%).

Învățământul primar și gimnazial, precum și cel liceal au cunoscut diminuări accentuate ale numărului de elevi înscriși în anul școlar 2019-2020 față de cel anterior (-31,0 mii, respectiv -11,5 mii).

Gradul de cuprindere în învățământ al elevilor din grupa de vârstă 11-14 ani a înregistrat cel mai ridicat nivel (89,4%), comparativ cu cel al celorlalte grupe de vârstă.

În anul universitar 2019-2020 au fost înscriși în învățământul superior 543,3 mii studenți/cursanți, din care 54,6% au fost studente/cursante.

Cele mai atractive specializări (conform clasificării ISCED-F) din învățământul superior au fost cele de afaceri, administrație și drept (24,1% din totalul studenților/cursanților), respectiv de inginerie, prelucrare și construcții (20,4% din totalul studenților/cursanților).

Unitățile de învățământ care au funcționat în anul școlar/universitar 2019-2020 au aparținut, în principal, nivelurilor de educație primar și gimnazial (57,0%), liceal (21,0%), respectiv antepreșcolar și preșcolar (17,2%).

Populația școlară a fost cuprinsă cu preponderență (94,9%) în unitățile școlare publice, iar 5,1% în unități școlare private.

Pe niveluri educaționale, cele mai reduse ponderi ale elevilor/studenților

1

înscriși în unitățile din învățământul public s-au regăsit în învățământul superior (87,6%), respectiv postliceal și de maiștri (53,3%).

(sursa INS)

În profil teritorial, populația școlară din anul școlar/universitar 2019-2020 a înregistrat cele mai ridicate valori în regiunile Nord-Est (607,7 mii persoane), respectiv București-Ilfov (516,8 mii persoane).

Distribuția populației școlare pe regiuni de dezvoltare și niveluri educaționale față de totalul fiecărei regiuni, arată că cea mai ridicată pondere s-a înregistrat în învățământul primar și gimnazial din regiunea Sud-Muntenia (53,5%).

La polul opus, cele mai scăzute ponderi s-au înregistrat în învățământul postliceal și de maiștri din regiunile Centru, Nord-Est și București-Ilfov (2,0% fiecare în parte).

În învățământul superior ponderea numărului de studenți/cursanți înscriși față de totalul fiecărei regiuni a fost preponderentă în regiunea București-Ilfov (33,9%).

(Sursa: INS)



Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Cristina Bellu

0 comments :

Trimiteți un comentariu