Un mit destrămat: nemții economisesc mai puțin ca niciodată

Știrea a fost publicată joi, 5 februarie 2015, 04:49 în categoria

Un mit destrămat: nemţii economisesc mai puţin ca niciodată Înclinația germanilor spre eco­no­misire este în declin rapid din cauza încrederii tot mai ferme că vor duce o viață bună în viitor, ceea ce-i face să cheltuiască acum mai mult ca niciodată, scrie Deutsche Welle.

Ceea ce se întâmplă cu cererea din Germania este important pentru România deoarece această economie absoarbe cele mai multe exporturi românești și este motorul de creștere pentru economia zonei euro.

Tradiția spune că nemții sunt prudenți în privința lucrurilor pe care-și cheltuie banii. Ei își fac cumpărăturile la magazinele de dis­count, sunt foarte atenți la prețuri, se gândesc de două ori înainte de a scoate bani din buzunar și se simt mai ușurați dacă își pun economiile deoparte pentru zile negre. În 2010, spre exemplu, nemții au economisit 15% din venituri, o rată mai redusă doar decât cea a chinezilor. Vremurile s-au schimbat însă, iar germanii cheltuie din ce în ce mai mult.

„Cheful“ de a cheltui este la maximul ulti­milor 13 ani, potrivit unui studiu al institu­tului de cercetare a pieței GfK. Rata de eco­nomisire s-a redus la 9%.

Întărirea sentimentului de siguranță a contribuit la această evoluție, spun experții. „Consumatorii se simt foarte în siguranță în present, în special în ceea ce privește lo­cul de muncă“, a ex­pli­cat Rolf Bürkl, ana­list la GfK. Mai pu­țină tea­mă în ceea ce pri­vește vi­itorul du­ce la creș­terea în­cre­de­rii con­su­matorului.

Economisirea nu mai este atractivă

Un alt motiv stă în spatele scăderii interesului nemților în a economisi. „Avem în prezent o bancă centrală care duce o politică monetară cu dobânzi zero. Aceasta înseamnă că pentru economii abia dacă primesc do­bân­dă“, a spus Jan Philip Weber, economist la Aso­ciația Națională a Băncilor Cooperative Ger­mane. Dobânda de politică monetară a Băn­cii Centrale Europene este de 0,05% și va ră­mâne probabil pentru mult timp la niveluri re­duse. Cu această politică BCE încearcă să mic­șoreze costul creditului și să insufle viață în eco­nomia muribundă a zonei euro, dar până acum nu a obținut rezul­ta­tele scontate din cau­za lipsei cererii pentru credit.

Deciziile BCE au de­clanșat însă un boom pe bursele de ac­țiuni. Însă nemții nu trag prea mari fo­loa­se din această evo­lu­ție de­oare­ce majoritatea, din cauza aver­siu­nii la risc, evită să investească în acțiuni. Doar 6% dintre germani își rotun­jesc economiile pen­tru când vor fi pensionari investind în acțiuni.

Nemții preferă mai degrabă să cumpere proprietăți imobiliare sau mașini noi. Dispoziția de a cumpăra ceva este la maximul ultimilor opt ani.

„Creșterea consumului ajută și alte țări afec­tate de criza economică și duce la ma­jo­rarea importurilor Germaniei de bunuri din alte țări“, a spus Bürkl. Absorbirea mai mul­tor exporturi din alte țări va duce, de ase­me­nea, la diminuarea uriașului surplus co­mercial al Germaniei din cauza căruia țara este cri­ticată dur de partenerii comerciali, inclusiv de SUA.

Mai mult, un consum mai mare mărește impulsul economiei nemțești. „Consumul privat este de bază pentru creșterea noastră eco­nomică. Iar un consum solid este indis­pen­sabil expansiunii economice și pros­pe­rității“, a precizat Weber.

Declin continuu

Cu toate acestea, consumul rămâne o sa­bie cu două tăișuri deoarece evoluția de­mo­gra­fică din Germania va pune presiuni pe ra­ta de economisire. „Creșterea proporției de pen­sionari în populația totală va avea un efect din ce în ce mai inhibitor asupra eco­no­miilor germanilor“, notează Weber. Aso­cia­ția lui estimează că rata de economisire se va micșora la 7% în 2020. În condițiile în care îm­bătrânirea populației duce la scăderea pen­siilor, nemții va trebui să pună mai mulți ba­ni deoparte pentru a evita un trai în sărăcie ca pensionar. Bürkl sugerează că Germania are nevoie de o rată de economisire de 10%.Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Bogdan Cojocaru

0 comments :

Trimiteți un comentariu